Go to Top

Supervision

Supervision tilbydes, både individuelt og i grupper og indenfor mange forskellige områder.

Udnyt dine ressourcer.

Supervision er et godt redskab til personale, som arbejder med mennesker eller til den enkelte, som har behov for at udvikle sine kompetencer. Alle professionelle, der arbejder inden for det sociale, pædagogiske og terapeutiske område, kan have glæde af at modtage supervision.

Personlig supervision.

I den personlige supervision, tager vi afsæt i den faglige udfordring, for at finde frem til hvordan den påvirker de personlige og faglige kompetencer. Vi kan arbejde indirekte, hvor vi gennem samtaler forsøger at skabe ny indsigt og forståelse. Den personlige supervision kan også tilrettelægges direkte, i forhold til en konkret samtale eller et forløb. Det kan være med direkte deltagelse, envejs spejl, video optagelser mv. Der er ligeledes mulighed for at jeg kan fungere som konsulent, for terapeut og klient i en fastlåst situation.

Gruppesupervision.

Gruppesupervision er en struktureret gruppesamtale på 2 til 3 timer, med 5-7 personer, hvor en supervisor på skift er i dialog med en af personerne i gruppen. De øvrige deltagere lytter med og bidrager, alt efter hvordan supervisionen ønskes struktureret. Struktureringen afhænger bla. af inddragelsen af metoder som reflekterende team, narrativt rollespil, bevidning, brevskrivning, narrative digte mv.
Gruppesupervision er en god idé, f.eks. når medarbejdere oplever tegn på stress eller står over for faglige, etiske og moralske dilemmaer. Det kan være løsningen, når man sammen med kollegaer oplever problemer, der fylder i hverdagen. Det kan også være løsningen, når man er et team som ønsker et fælles fagligt ståsted, eller blot ønsker at udvikle sit faglige ståsted.

Sam-img23