Go to Top

Støtte til samvær

Ved tilrettelæggelse af støttet samvær er der mange faktorer der gør sig gældende og Samtaleværkstedet sørger for en professionel tilgang, hvor alle parter kan føle sig trygge.

Støtte til samvær

Formålet med støttet samvær er at vedligeholde kontakten og bevare relationen med barnet og sine forældre. Støttet samvær er et tilbud fra kommunen til forældre som har børn der er anbragt uden for hjemmet og det kan også involvere søskende og andre betydningsfulde mennesker i barnets liv.

Tilrettelæggelse af støttet samvær

Når et barn er anbragt uden for hjemmet og der planlægges støttet samvær, skal der ydes en særlig indsats for at sikre barnets opretholdelse af kontakten med forældrene. Der vil løbende være behov for udvikling af kontakten og relationen mellem barnet og forældrene og Samtaleværkstedet er med til at sørge for, at dette forløber bedst muligt for alle involverede parter.

Støtte til samvær

Sagsbehandler til støttet samvær

Når du som sagsbehandler kontakter Samtaleværkstedet med en samværssag, vil vi sammen med dig planlægge hvordan samværet skal tilrettelægges og forløbe. Forinden det støttede samvær påbegyndes, inviterer vi altid forældre og barnet sammen med sin omsorgspersoner til individuelle samtaler. Ved disse forberedende samtaler bliver barnet og forældrene informeret om formålet med det støttede samvær og jeg indbyder til samarbejde om gennemførelsen.

Hvor foregår støttet samvær?

Man kan vælge at det støttede samvær skal foregå i familiens eget hjem eller i andre hjem, hvor barnet føler sig tryg. Det er også muligt at planlægge støttet samvær hjemme hos barnets plejefamilie, opholdssted eller lignende. Herudover kan samværet finde sted i det offentlige rum og i familiens nærmiljø, hvor kendskabet til rammer som er relevante for barnet og samværet på forhånd afklares for forældrene.

Støttet samvær som familieaktivitet

Samværet kan også planlægges som familieaktiviteter eller som behandlingstur, der tager sigte på eller måske direkte forbereder hjemgivelse.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Samtaleværkstedet på telefon 29883137, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information eller du kan benytte vores kontaktformular her.