Go to Top

Professionelle

Samtaleværkstedet tilbyder offentlige forvaltninger og institutioner, løsning af konsulentopgaver.

Samtaleværkstedet er et lille privat firma, som har specialiseret sig i at løse støtte og behandlingsopgaver for børnefamilier.

Samtaleværkstedet har eksisteret siden 2001 hvor vi begyndte at løse opgaver for kommunale børne- og familie forvaltninger.

Intensionerne med at starte en privat praksis på området, har fra starten været et ønske om at skabe et supplement til kommunale løsninger, der gennem evne til omstilling og specialisering, supplerer de offentlige løsninger og samtidig sikre stører kvalitet til konkurrence dygtige priser.

Samtaleværkstedet er medlem af, og eller samarbejder med, følgende foreninger og interesseorganisationer:

Dansk Socialrådgiverforening.

PS – Foreningen.

Marte Meo Foreningen.

Stok.

Sam-img2