Go to Top

Priser

Familieaktiviteter. 750,00 kr. pr. time.
Støttepersons opgaver. fra 3.725,00 kr. pr. md.
Støttet samvær. **790,00 kr.pr. time.
Terapeutiske samtaler (individuel ell, familie). *905,00 kr. pr. time.
Supervision individuel. *905,00 kr. pr. time.
Supervision grupper. 1.420,00 kr. pr. time.
Marte Meo behandling. *1.310,00 kr. pr. tilbagemelding.
Parsamtaler. *905,00 kr. pr. time.
Coaching. *905,00 kr. pr. time.

Priserne er netto, inkl. evt. moms.
*Prisen er inklusiv transport i det storkøbenhavnske område.
**Første forløbstime, timer efter kl. 17.00, fredage efter kl. 13.00, samt i weekender og på helligdage tillægges 380,- kr.
Ved par og familiesamtaler skal påregnes 2 timer pr. samtale.

Forretnings- og handelsbetingelser.
Generelle vilkår.
Med mindre andet er aftalt skriftligt, vil en bestilt opgave, til enhver tid være omfattet af følgende vilkår:
-Ved timelønsarbejde afregnes der for alt aktivitet konsulenten udfører i forbindelse med opgaven, her under også transport tid, møder, telefonkontakt, udfærdigelse af skrivelser, mv.
-Timelønsarbejde afregnes fra det tidspunkt hvor firmaadressen forlades og til konsulenten er returneret hertil.
-Ved udeblivelse eller aflysning mindre end 4 døgn før aftale, betales for de planlagte timer.
-Udført arbejde faktureres normalt med betalingsfrist, løbende måned plus 14 dage.
-Ved købers ønske om elektronisk fakturering og brug af EAN nr., bruger Samtaleværkstedet ”Læs Ind Bureau” og Samtaleværkstedet holdes skadesløs for udgifter forbundet her med, her under overskridelser af betalingsfrister som skyldes fejl i levering, opstået mellem Læs Ind Bureau og kommunen.
-Ved manglende betaling og overskridelse af betalingsfrister, beregnes kompensationsgebyr og morarenter i overensstemmelse med Renteloven.
-Enhver indgået aftale kan af begge parter, tidligst opsiges med en måneds varsel, til udgangen af den efterfølgende måned.
Særlige vilkår gældende for støtte jævnfør Servicelovens §54.
-Denne ydelse afregnes med et månedligt fast honorar. Hvis der i aftalen indgå afregning med timeløn, skal indsatsens månedlige timeforbrug, opfattes som et gennemsnitligt timeforbrug gennem bevillingsperioden.
-Det er samtidig ufravigeligt at betalig for indsatsen omfatter alle relaterede opgavers tidsforbrug. Her under ex. transport tid, møder, telefonkontakt, skriftelig kontakt forberedelse, mv.
-Ved den respektive forvaltnings indgåelse af aftale om støtte i relation til Servicelovens §54, opkræves betaling fra det førstkommende tidspunkt, hvor enten forældre eller forvaltning har rettet henvendelse med ønske om støtte.
-Arbejdet i forbindelse med denne ydelse, faktureres månedsvis forud, med betalingsfrist på 30 dage.