Go to Top

Narrativ Terapi

Ordet narrativ er engelsk og betyder fortælling.

Det er grundantagelsen i narrativ terapi, at identitet bliver skabt af de fortællinger vi selv fortæller om os selv og de fortællinger andre fortæller om os.

Vores identitet bliver hermed ikke en fast størrelse eller essens, men noget dynamisk, der er i evig bevægelse til forhandling og genforhandling.

Jo mere rummelig og nuanceret en fortælling man har om sig selv, desto lettere er det at tåle sine egne, og andres, måder at forstå verden på. Og des bedre har man det som regel.

Det gode liv handler om at have mange brugbare fortællinger om sig selv og om livet, og mennesker at fortælle dem til.

Centrale begreber i narrativ terapi:

– Magt.

– centrering og indflydelse.

– Dekonstruktion.

– Diskurs.