Go to Top

Metoder

Jeg er af den overbevisning, at ønsker om at finde og opnå ønskede forandringer, sker gennem arbejde med relationerne mellem mennesker. Dette hvad enten forandringerne kommer af den verden vi sammen skaber, eller den kommer af de fortællinger vi skaber om hinanden.

I mit arbejde i samtaleværkstedet er jeg derfor inspireret at både socialkonstruktionistisk og socialkonstruktivistisk tankegang.

Det fælles grundlag her, er fokus på relationer. Disse relationer, tilbyder jeg muligheder for gøre mere meningsfyldte og det kommer blandt andet kommer til udtryk på følgende måde.

Metoder