Go to Top

Marte Meo

Marte Meo er latinsk og betyder ved egen kraft.

I behandling efter Marte Meo metoden, betyder dette at der i hovedprincippet lægges vægt på det som fungerer i samspillet mellem barn og voksen. Med udgangspunkt i dette arbejdes der med, at skabe de ændringer som den voksne, oftest forældrene, ønsker.

Metoden er udviklet af den Hollandske psykolog Maria Arts. Gennem studier af relationen mellem forældre og børn, systematiserede hun forældrenes handlinger, under udviklingsfremmende relationer, i en række centrale grupper, også kaldet elementer.

I mit arbejde med Marte Meo, bruger jeg 7 elementer

Et forløb starter, altid med udarbejdelsen af en samarbejdsaftale mellem Marte Meo terapeuten og forældrene. Samarbejdsaftalen tager altid udgangspunkt i de ændringer forældrene ønsker at arbejde med.

Herefter laves en videooptagelse, hvor forældrene og børnene laver noget samme, f.eks. spiller, spiser, putter eller andet. Optagelsen varer 5 – 10 minutter.

Nogle dage senere mødes forældrene og terapeuten og gennemgår optagelsen sammen.

Der laves herefter nye optagelser og gennemgange.