Go to Top

Marte Meo

Hvad betyder Marte Meo.

Marte Meo er latinsk og betyder ved egen kraft. I behandling efter Marte Meo metoden, betyder dette at der i hovedprincippet lægges vægt på det som fungere i samspillet mellem barn og voksen. Med udgangspunkt i dette arbejdes der med, at skabe de ændringer som den voksne, oftest forældrene, ønsker.

Hvordan foregår et forløb.

Et forløb starter, altid med udarbejdelsen af en samarbejdsaftale mellem Marte Meo terapeuten og forældrene. Samarbejdsaftalen tager altid udgangspunkt i de ændringer forældrene ønsker at arbejde med.

Herefter laves en videooptagelse, hvor forældrene og børnene laver noget samme, f.eks. spiller, spiser, putter eller andet. Optagelsen varer 5 – 10 minutter.

Nogle dage senere mødes forældrene og terapeuten og gennemgår optagelsen sammen.

Der laves herefter nye optagelser og gennemgange. Varigheden på et forløb kan være meget forskellig, fra 3 optagelser og opefter, alt efter behov.

Forløbet afsluttes når forældrene (den voksne) syntes, at de i samarbejdsaftalen nedskrevne punkter er på plads.

Det er altid en god ide, med en optagelse et halvt år efter forløbets afslutning, med henblik på, at få bekræftet at ændringerne fortsat er som forældrene ønsker det. Hvis ikke kan der atter laves et par optagelser for at komme tilbage på rette spor.

Sam-img6

Hvem kan gøre brug af Marte Meo behandling.

Forældre som ønsker at tage ansvar for, at skabe ændringer i den måde de er sammen med deres børn på. Ændringerne skabes på en måde som er udviklingsstøttende for barnet/børnene.

Metoden kan også bruges som supervision til pædagoger og dagplejer eller andre som arbejder med børn.

Hvilke problemer kan der arbejde med.

Der kan arbejdes med mange forskellige problemstillinger i forhold til samspillet mellem børn/barn og voksen.

Almindelige problematikker kan være:

  • Børnene hører ikke efter.
  • Barnet har svært ved at koncentrere sig.
  • Jeg skal altid sige nej – nej – nej.
  • Vi har for mange konflikter og for lidt hygge.
  • Børnene kan ikke være sammen.
  • Barnet græder meget og er ofte ked af det.
  • Barnet vil ikke sove.
  • Barnet mangler selvtillid.