Go to Top

Links

Kunder og samarbejdspartnere:

Ballerup kommune:
www.ballerup.dk

Brøndby Kommune:
www.brondby.dk

Entrance A/S
www.entrance.dk

ForældreStøtten
www.foraeldrestoetten.kk.dk

Herlev Kommune:
www.herlev.dk

Hillerød Kommune:
www.hillerod.dk

Hvidovre Kommune:
www.hvidovre.dk

Høje-Taastrup Kommune:
www.htk.dk

Ishøj Kommune:
www.ishoj.dk

Kontaktstedet i Herlev:
www.frivilligcenterherlev.dk

Københavns Kommune:
www.kk.dk

Pederstrup Sogn:
www.pederstrup-sogn.dk

Vallensbæk Kommune:
www.vallensbaek.dk

Vires Artes:
www.vires-artes.dk

 

 

Foreninger:

Dansk socialrådgiverforening:
www.socialrdg.dk

Marte Meo foreningen i Danmark:
www.martemeo.dk

PS – Foreningen af professionelle støttepersoner:
www.psforening.dk

STOK – Dansk forening for systemisk terapi og konsultation:
www.danskstok.dk

Inspiration:

Johnella Bird:
www.cybersoul.co.nz/hearts/index.htm

Kenneth Gergen:
www.swarthmore.edu/x20604.xml

Nyttige henvisninger:

Retsinformation:
www.retsinformation.dk

Anmeldelser af Samtaleværkstedet på DetHitter.dk: www.dethitter.dk/brugeranmeldelse/1076224/Samtalev%C3%A6rkstedet

Anmeldelser af Samtaleværkstedet på Greens Erhvervsinformation: www.omdoemme.dk/gentofte/samtaleværkstedet-v-jesper-mathiasen/1008449976