Go to Top

Familiebehandling

Hvem går tur med hvem hjemme hos dig?

Under denne overskrift lancerer Samtaleværkstedet for tiden sine forskellige tilbud om familiebehandling.

Baggrunden er forældre jeg ser, der i misforstået omsorg, ikke for sat de nødvendige grænser for deres børn. Billedet er derfor et godt eksempel på nogle af bivirkninger ved den moderne, såkaldte demokratiske opdragelse.

Dette er dog blot et eksempel hvor familiebehandling kan hjælpe til at mindske eller helt fjerne problemer i familien og der kan være mange andre muligheder for hvorfor du og din familie har brug for andre måder at være sammen på.

I familiebehandling arbejder vi alt efter behov med terapeutiske samtaler og familieaktiviteter.

samtal-3

Vi arbejder individuelt, eller hvor hele eller dele af familien deltager.

Efter behov bruger vi desuden elementer fra personlig coaching, parterapi og Marte Meo relations terapi. Alt dette kan du læse mere om andre steder på siden.

Som udgangspunkt vil vi ved familiebehandling starte med at mødes hele familien sammen. Det vil sige forældre, børn og jeg. Det vil give alle i familien lejlighed at blive hørt, men også til at lytte til hinanden. I et samarbejde med familien, vil det være min opgave at lytte og stille spørgsmål, der kan hjælpe familiens enkelte medlemmer, til at få øje på nye ideer og forståelser, der giver handlemuligheder for familiemedlemmerne selv.

Når vi arbejder individuelt, mødes vi uden de andre der indgår eller er påvirket af problemstillingen, er tilstede. I samtalen vil de andre der er påvirket af problemstillingen dog være nærværende, da det er min erfaring at det er i relationen til disse mennesker, løsninger kan findes.

Når vi inddrager elementer Fra Marte Meo relations terapi, vil det typisk være situationer hvor forældre har brug for konkrete anvisninger på handlemuligheder, i forhold til problemstillinger med børnene.

Når vi inddrager elementer fra individuel coaching, er det i lighed med Marte Meo, fordi der er behov for forældrerådgivning. Det er for forældre der føler sig usikre eller magtesløse i deres forældrerolle.

Ved parsamtaler er dialogen mellem forældrene gået i stå og forståelsen af hinanden er fastlåst og mangelfuld. Dette kan også have bredt sig til børnene. I parterapien er det kun jeg og forældrene der deltager. Jeg vil gennem samtalerne bidrage til at dialogen genåbnes og skabe interesse for de forskellige oplevelser af problemstillinger, således at dette kan bringe jer nye aspekter og forståelser.